HdM GALLERY

798 Art District No. 4 Jiuxianqiao Rd., Chaoyang District, Beijing 100015, China | +86 1059789320
42 Conduit Street, London W1S 2YH, United Kingdom | +44 7495 08 1819
 • Lu Chao, Game No.1, 2018, oil on canvas, 120x150cm
 • Gao Weigang
 • Hao Shiming
 • He An
 • Liu Bolin
 • Lu Chao
 • Qian Jiahua
 • Wang Yi
 • Yang Yongliang
 • Zhu Rixin
 • Zhu Xinyu