Dio Horia

Dio Horia | Athens - Mykonos| Stadiou 10 P.Psihiko Athens , Greece, Attiki 15452, Greece | +306944723636
 • Maja Djordjevic, Stronger Than You, 2018, Epoxi resin & marble dust, 15.5 x 8 x 7 cm
 • Maja Djordjevic, He hit me, 2018, Oil and enamel on wood , 164 x 120 x 3 cm
 • Maja Djordjevic, Don’t worry! We will protect you, 2018, Oil and enamel on wood, 150 x 125 x 3 cm
 • Maja Djordjevic, Stronger Than You, 2018, Oil and enamel on wood, 162 x 115 x 3 cm
 • Maja Djordjevic, See you later alligators, 2018, Oil and enamel on wood , 190 x 103 x 3 cm
 • Maja Djordjevic, I feel you so strong!, 2018, Oil and enamel on wood, 115 x 78 x 3 cm
 • Maja Djordjevic
 • Hulda Guzman
 • Iliodora Margellos
 • Olga Migliaressi-Phoca
 • Aleksandar Todorovic
 • Selma Parlour