Chambers Fine Art

522 W 19th St, New York, NY 10011, United States | 1.212.414.1169
 • Fu Xiaotong, 1,400,940 Pinpricks, 2018, Handmade paper, 486 x 160 cm (Set of 3, 200 x 160 cm each)
 • Fu Xiaotong, 216,000 Pinpricks, 2017, Handmade paper, 162 x 120 cm (63 3/4 x 47 1/4 in)
 • Fu Xiaotong, 427,500 Pinpricks, 2018, Handmade paper, 208 x 116 cm (82 x 45 3/4 in)
 • Fu Xiaotong, 956,000 Pinpricks, 2016, Handmade paper, 160 x 200 cm (63 x 78 3/4 in)
 • Ai Weiwei
 • Cai Jin
 • Cui Fei
 • Feng Mengbo
 • Fu Xiaotong
 • GAMA
 • Guo Hongwei
 • Hong Lei
 • Ho Sintung
 • Lam Tung-pang
 • Lu Shenzhong
 • Qiu Zhijie
 • RongRong & inri
 • Shang Yang
 • Shi Jing
 • Song Dong & Yin Xiuzhen
 • Song Hongquan
 • Taca Sui
 • Tan Dun
 • Wang Dongling
 • Wang Gongyi
 • Wu Jian'an
 • Xie Xiaoze
 • Yang Jiechang
 • Yan Shanchun
 • Zhao Zhao